1
Zheng Jingmin, He Aihua, Feng Jianxiong, Shi Xiaolei, Zhang Wu, Zhang Chongbin, Sun Rui, Zhao Haijun, Mei Hongyu, Wu Xiaoyu, Duan Ying, Su Bei: Agricultural disinfectant compound containing cyproconazole. Shaanxi Sunger Biotechnology, Xie Gang, April 28, 2010: CN200910218612

The invention discloses an agricultural disinfectant compound containing cyproconazole. The weight ratio of a first active ingredient: cyproconazole, and a second active ingredient: iprovalicarb, in the compound is 1:4 to 1: 64. The disinfectant compound can be prepared into water dispersion particl ...


2
Xie Yong, Zhou Chaoai, Jiang Qiyin, Zhang Chenglai, Liang Daozheng: Disinfectant compound containing cyproconazole. Chengdu Huangpai Crop Science, April 28, 2010: CN200910221031

The invention relates to a disinfectant compound with synergy function. The compound contains more than two active ingredients and acceptable agricultural inert ingredient, wherein component A is cyproconazole and component B is one of methoxyl acrylic ester disinfectant compound containing kresoxim ...