1

2

3
Li Tailian, Liang Jun, Zhou Tiejun: High-efficiency organic granulated fertilizer and preparation method thereof. Shaanxi Huaxia Agricultural Technology Development, Li Zhengjian, June 9, 2010: CN200910219347

The invention discloses a high-efficiency organic granulated fertilizer and a preparation method thereof. The fertilizer comprises the following raw materials in percentage by weight: 10-78% of molasses fermentation liquid, 10-40% of fulvic acid and 10-70% of substrate, wherein the sum of the percen ...


4
Li Tailian, Liang Jun, Zhou Tiejun: Water-soluble organic liquid fertilizer and preparation method thereof. Shaanxi Huaxia Agricultural Technology Development, Li Zhengjian, June 9, 2010: CN200910219339

The invention discloses a water-soluble organic liquid fertilizer and a preparation method thereof. The fertilizer is prepared from the following raw materials in percentage by weight: 40 to 80 percent of molasses fermentation liquid, 10 to 50 percent of biochemical potassium fulvate, 3 to 10 percen ...


5

6
BI Chao, CAI Kui, CHAN Kheong Sann, CHING Zhi Yong, ELIDRISSI Moulay Rachid, HAN Guchang, HE Zhimin, HLA NU Phyu, HU Jiang Feng, HUA Wei, JIANG Quan, LEONG Siang Huei, LIN Wuzhong, LIU Bo, MA Yansheng, ONG Chun Lian, SHI Jianzhong, SOH Cheng Su, TAN Sufui Sophia, WANG Li, WONG Chiew Leong, XI Weiya, YONG Khai Leong, YU Shengkai, YU Yin Quan, YUAN Zhimin, ZHANG JingLiang, ZHOU Tiejun, ALEXOPOULOS Pantelis, SANTOSO Budi, ZHANG Qide, SUNDARAVADIVELU Kannan, LIU Ningyu, MOU Jianqiang, LEE Chong Wee, GAN Ke, SEE Boon Long Ibrahim, GONZAGA Leonard, LIM Wee Kiat, LIU Mengjun, VENKATAKRISHNAN Venkataramanan, TAN Cheng Peng: [fr] DISPOSITIF DE STOCKAGE DE DONNÉES, [en] DATA STORAGE DEVICE. BI Chao, CAI Kui, CHAN Kheong Sann, CHING Zhi Yong, ELIDRISSI Moulay Rachid, HAN Guchang, HE Zhimin, HLA NU Phyu, HU Jiang Feng, HUA Wei, JIANG Quan, LEONG Siang Huei, LIN Wuzhong, LIU Bo, MA Yansheng, ONG Chun Lian, SHI Jianzhong, SOH Cheng Su, TAN Sufui Sophia, WANG Li, WONG Chiew Leong, XI Weiya, YONG Khai Leong, YU Shengkai, YU Yin Quan, YUAN Zhimin, ZHANG JingLiang, ZHOU Tiejun, ALEXOPOULOS Pantelis, SANTOSO Budi, ZHANG Qide, SUNDARAVADIVELU Kannan, LIU Ningyu, MOU Jianqiang, LEE Chong Wee, GAN Ke, SEE Boon Long Ibrahim, GONZAGA Leonard, LIM Wee Kiat, LIU Mengjun, VENKATAKRISHNAN Venkataramanan, TAN Cheng Peng, AGENCY FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND RESEARCH, VIERING JENTSCHURA & PARTNER, March 7, 2013: WO/2013/032405

[en] According to an embodiment of the present invention, a data storage device comprising a motor having a stator is disclosed. The stator may include a substrate having a first surface and a second surface opposite to the first surface; and a n-phase winding arrangement having n phase windings; wh ...


7
YUAN Zhimin, LIU Bo, LOW Boon Hao, ZHOU Tiejun, LEONG Siang Huei, ZHANG Mingsheng: PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE MÉMORISATION DE DONNÉES POUR UN ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUE ASSISTÉ THERMIQUEMENT SANS LASER, METHOD AND DATA STORAGE DEVICE FOR LASER FREE HEAT-ASSISTED MAGNETIC RECORDING. AGENCY FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND RESEARCH, YUAN Zhimin, LIU Bo, LOW Boon Hao, ZHOU Tiejun, LEONG Siang Huei, ZHANG Mingsheng, VIERING JENTSCHURA & PARTNER, July 5, 2012: WO/2012/091675

A data storage device with a heat assisted magnetic recording (HAMR) system, a magnetic recording medium, and method for data storage are provided. The data storage device includes a magnetic recording medium, a magnetic recording head, a power supply, a controller and a switching device. The magnet ...


8
Liu Yaping, Zhang Dihua, Zhou Tiejun: Garlic disinfectant liquid. Zhou Tiejun, December 7, 2005: CN200410044374

The invention provides a safety type antiseptic solution which is prepared through dissolving toasted garlic liquid into ethanol, and can eradicate microorganisms effectively. The liquid can carry out air sterilization at the presence of human body.


9

10


Click the thumbnails below to visualize the patent trend.