1

2
Abudu Shalamu
Cui Chunliang, Abudushalamu, Lei Jianhua, Zhang Jianghui, Yang Jing, Li Gang: Process for producing lamination mould of laminated filter by electrocasting method. Xinjiang Institute of Water Resources and Hydraulic Power, bai zhibin, February 16, 2011: CN201010534331

The invention discloses a process for producing a lamination mould of a laminated filter by an electrocasting method. The method consists of the following steps of: (1) preparing a lamination master mould, namely manufacturing the lamination master mould from organic glass; (2) electrocasting the la ...


3
Abudu Shalamu
GAO JIANXIN, QI YINXIN, ZHANG JIANGHUI, ZHANG MINGYI, SHA LAMU, LIU YUFU, GUO JIN, GENG FANKUN, SUN JUAN, HUA YONGHUI, KE CHUNGUANG, BA YIN, CUI XIAOHONG, YIN HUI: [ZH] 一种多功能低功耗节水灌溉装置及其系统, [EN] Multi-functional low-power-consumption water-saving irrigation device and system. XINJIANG INSTITUTE OF WATER RESOURCES AND HYDRAULIC POWER, guo guanhou, May 13, 2015: CN133685386

[EN] The invention relates to a multi-functional low-power-consumption water-saving irrigation device and system. The irrigation device comprises a solar electricity supplying device, a pressure sensor, a humidity sensor, a long-range control terminal, a flow meter and an electric valve, wherein the ...


4

5

6

7
Sun Xinzhong, Zhang Jianghui, Zhao Hui, Sun Yanjie, Wang Baochen, Yu Xincai, Wang Chao: Method for punching transposition spacer. Baoding Tianwei Group, Yu Wenshun, February 24, 2010: CN200910306162

The invention relates to a method for punching a transposition spacer, belonging to the technical field of manufacturing transformers. The technical solution is as follows: determining the shape of the transposition spacer to be the combination of rectangles at two ends and a polygon in the middle, ...


8
Sun Xinzhong, Sun Yanjie, Zhang Jianghui, Li Manyin, Cao Lidian, Wei Guangjian, Wang Baochen, Guo Zongkun: Transformer coil coiling mould capable of being finely adjusted. Baoding Tianwei Group, Li Xianmin, Zhou Xiaoping, January 6, 2010: CN200910074726

The invention relates to a transformer coil coiling mould capable of being finely adjusted, used for solving the problems that a diameter of a coiling mould can not be adjusted, the coiling mould is difficult to demould, and the like. The transformer coil coiling mould capable of being finely adjust ...


9

10
Zhang Hui, Wang Xiqiang, Zhang Jianghui: A transmission energy proliferation and signal receiving and transmitting method and multiplexing and de-multiplexing device. Innofidei Technology, lire mu wangyi, September 10, 2008: CN200810090835

The invention discloses a method for emitted energy dispersion and signal transceiving, which is applied to the system of China mobile multimedia broadcast. The method comprises the following steps: multiplexing treatment of data to be transmitted and randomization treatment for each multiplexing fr ...