31
Bai Chuangjun, Li Chaokun, Li Fei, Xue Erpeng, Jiang Meizhu, Zhang Jinfeng, Wang Honglian, Zhao Lin, Zhao Dingyi, Yuan Jing, Zeng Wei, Liang Zhanhui, Li Shuijiao, Huang Tanxi, Wang Dan, Cheng Hui, Chen Qing, Xie Weihong, Xia Guangyao, Yi Xiang, Xia Dengyong: Particle separator and gas turbine. China Southern Airlines, wu guimeng, January 4, 2012: CN201110227980

The invention provides a particle separator and a gas turbine. The particle separator comprises filters (1) and particle separator shells (2), wherein the filters (1) are fixed on the inlet ends of the particle separator shells (2); the filters (1) comprise at least one impeller (11) as well as a co ...


32
Yuan Jing, Bai Chuangjun, Li Chaokun, Wang Honglian, Liang Zhanhui, Zhang Jinfeng, Zeng Wei, Yi Xiang, Zhao Lin, Xue Erpeng, Jiang Meizhu, Li Fei, Zhao Dingyi, Li Shuijiao, Huang Tanxi, Wang Dan, Cheng Hui, Chen Qing, Xia Dengyong, Xia Guangyao, Xie Weihong: Fuel-oil atomizing nozzle and gas turbine with same. China Southern Airlines, wu guimeng, January 25, 2012: CN201110233489

The invention provides a fuel-oil atomizing nozzle and a gas turbine with the same. The fuel-oil atomizing nozzle comprises a nozzle body (1) and a fuel oil nozzle (7), wherein the nozzle body (1) is provided with a fuel oil inlet pipeline (3) and an air inflow pipeline (2); the fuel oil inlet pipel ...


33
Jiang Meizhu, Xie Weihong, Xia Dengyong, Wang Dan, Yi Xiang, Xue Erpeng, Li Fei, Zhao Lin, Zhao Dingyi, Huang Tanxi, Li Shuijiao, Xia Guangyao, Bai Chuangjun, Cheng Hui, Chen Qing, Zeng Wei, Yuan Jing, Li Chaokun, Zhang Jinfeng, Wang Honglian, Liang Zhanhui: Turbine guider and turbine. China Southern Airlines, wu guimeng, January 18, 2012: CN201110246613

The invention provides a turbine guider and a turbine. The turbine guider comprises an outer supporting ring (2), an adjusting component (4) and a guide blade (3), wherein the first end (31) of the guide blade (3) can be rotationally arranged on a turbine box (5); the outer supporting ring (2) compr ...


34
Zeng Wei, Yuan Jing, Wang Honglian, Li Chaokun, Zhang Jinfeng, Liang Zhanhui, Bai Chuangjun, Chen Qing, Cheng Hui, Xie Weihong, Xia Guangyao, Xia Dengyong, Huang Tanxi, Wang Dan, Li Shuijiao, Li Fei, Xue Erpeng, Zhao Lin, Zhao Dingyi, Jiang Meizhu, Yi Xiang: Oil feeding device and oil feeding method. AVIC South Aviation, wu guimeng, March 28, 2012: CN201110247823

The invention provides an oil feeding device and an oil feeding method. The oil feeding device comprises multiple first nozzles and multiple second nozzles. The first nozzles and the second nozzles are arranged on a mounting ring. The oil feeding device also comprises a first oil feeding header pipe ...


35
Chen Yizhong, Xie Weihong, Jiang Zhongxing: Maca wine. Wuxi Xinde Lighting Technology, December 1, 2010: CN201010249156

The invention relates to maca wine which is prepared by adding maca into barley wine for infusion. The maca wine mixes fragnance and mellow of the barley wine and light sweet taste of the maca so that the wine has good mouthfeel, headache and thirst do not exist. In the aspect of functions, the inve ...


36
Chen Yizhong, Xie Weihong, Jiang Zhongxing: Maca colostrum bovine colostrum tablet. Wuxi Xinde Lighting Technology, December 8, 2010: CN201010249160

The invention relates to a maca colostrum bovine colostrum tablet which is prepared by raw materials of maca dry powder, bovine colostrum powder and cellulose. The maca dry powder is the 100% maca dry powder, the bovine colostrum powder is the bovine colostrum powder which is in line with the standa ...


37

38

39

40


Click the thumbnails below to visualize the patent trend.