1
Koh Hasegawa, Toshihide Wada, Shinya Asano, Tadashi Hanabusa, Tetsuji Kurata, Tetsuyo Ohashi, Toshihiko Bekki: Ink jet recording apparatus recording images when an ink jet recording head is installed thereon and reading images when an image reading head is installed thereon. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, July 18, 2000: US06091514 (118 worldwide citation)

An ink jet recording apparatus is provided which is capable of performing a recording function for recording images on a sheet material when an ink jet recording head discharging ink from ink discharge ports is installed thereon and for performing an image reading function to read images from a shee ...


2
Takashi Saito, Toshiaki Ozawa, Hiroatsu Kondo, Koh Hasegawa, Junichi Asano, Toshihide Wada, Hiroyuki Inoue, Takuma Kanno, Hirofumi Hirano, Toshihiko Bekki, Hiroyuki Hagiwara: Information processing and recording apparatus with two recording medium conveyance routes. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, March 24, 1998: US05731829 (108 worldwide citation)

An information processing apparatus includes an input portion for inputting information, a recording portion capable of recording information input by the input portion onto a recording medium and a moving mechanism capable of vertically moving the recording portion and holding the recording portion ...


3
Yoshio Uchikata, Yoshifumi Hattori, Yoji Ara, Masashi Kitani, Etsurou Suzuki, Toshihide Wada, Hiromitsu Hirabayashi, Hideo Saikawa, Masami Kojima, Tadashi Hanabusa, Kenji Kawano, Koichi Tanno, Tetsuyo Ohashi, Toshihiko Bekki, Kenji Aono, Masaharu Ikado: Ink jet recording apparatus and method for releasably mounting ink jet recording head and separable ink tank. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, April 30, 1996: US05512926 (54 worldwide citation)

An ink jet recording apparatus comprises an ink tank containing ink; a recording head for performing recording by selectively ejecting ink; a mounting portion for mounting the ink tank and the recording head; a liquid passage coupling portion provided on either or both of the ink tank and the record ...


4
Yoshio Uchikata, Yoshifumi Hattori, Yoji Ara, Masashi Kitani, Etsurou Suzuki, Toshihide Wada, Hiromitsu Hirabayashi, Hideo Saikawa, Masami Kojima, Tadashi Hanabusa, Kenji Kawano, Koichi Tanno, Tetsuyo Ohashi, Toshihiko Bekki, Kenji Aono, Masaharu Ikado: Replaceable ink tank. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, July 9, 1996: US05534899 (39 worldwide citation)

An ink jet recording apparatus comprises an ink tank containing ink; a recording head for performing recording by selectively ejecting ink; a mounting portion for mounting the ink tank and the recording head; a liquid passage coupling portion provided on either or both of the ink tank and the record ...


5
Toshihiko Bekki, Hiroharu Nakajima, Toshihide Wada, Noriyuki Sugiyama, Hisatsugu Naito: Automatic sheet feeder. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, July 7, 1998: US05775823 (24 worldwide citation)

An automatic sheet feeding apparatus includes a sheet supporting device for supporting a sheet; an auxiliary roller for feeding a sheet supported on the sheet supporting device; a separating device, having a separation roller and a friction separation device, for feeding one-by-one the sheet; a feed ...


6
Yoshio Uchikata, Yoshifumi Hattori, Yoji Ara, Masashi Kitani, Etsurou Suzuki, Toshihide Wada, Hiromitsu Hirabayashi, Hideo Saikawa, Masami Kojima, Tadashi Hanabusa, Kenji Kawano, Koichi Tanno, Tetsuyo Ohashi, Toshihiko Bekki, Kenji Aono, Masaharu Ikado: Ink jet recording apparatus and a method for installing ink jet recording head. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, June 6, 2000: US06070975 (22 worldwide citation)

An ink jet recording apparatus comprises an ink tank containing ink; a recording head for performing recording by selectively ejecting ink; a mounting portion for mounting the ink tank and the recording head; a liquid passage coupling portion provided on either or both of the ink tank and the record ...


7
Youichi Watanabe, Toshihide Wada: Character by character thermal recording device with ink sheet feed control. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, July 9, 1996: US05533819 (14 worldwide citation)

A thermal recording device suitable for use in an electronic typewriter for printing characters on a printing paper by means of an ink sheet. The device has a thermal recording head adapted to be pressed onto the printing paper through the ink sheet so as to print the characters on the printing pape ...


8
Koh Hasegawa, Toshihide Wada, Shinya Asano, Tadashi Hanabusa, Tetsuji Kurata, Tetsuyo Ohashi, Toshihiko Bekki: Ink jet recording apparatus recording images when an ink jet recording head is installed thereon and reading head is installed thereon. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, September 2, 2003: US06612681 (7 worldwide citation)

An ink jet recording apparatus is provided with a recording function to record images on a sheet material by installing an ink jet recording head that discharges ink from the ink discharge ports, and also, with an image reading function to read images from a sheet material by installing an image rea ...


9
Hideo Fushimoto, Kazuyoshi Odagawa, Noboru Shimoyama, Osamu Asakura, Yoshio Uchikata, Kenji Kawazoe, Akihiko Sukigara, Yoshikazu Shibamiya, Shigeru Mizoguchi, Toshihide Wada, Ko Hasegawa, Tadashi Hanabusa, Katsuhiro Watanabe, Yuichi Watanabe: Image recording apparatus and ink sheet cassette usable in the image recording apparatus. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, December 29, 1992: US05175563 (6 worldwide citation)

An image recording apparatus capable of recording an image in different color tones and an ink sheet cassette suitable for use in such an image recording apparatus. The image recording apparatus, when used in combination with the ink sheet cassette, is capable of producing clear image in different r ...


10
Yoshio Uchikata, Koh Hasegawa, Toshihide Wada, Tadashi Hanabusa: Recording apparatus with a step motor controlling mechanism. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, January 19, 1999: US05861726 (5 worldwide citation)

An ink jet recording apparatus has a recording head mounted on a carrier which is shifted by a stepping motor in recording. The stepping motor is also utilized as a power source of a recovery system device. The drive mode of the stepping motor for the recovery system is differentiated from that for ...