1
Kensei Yoshikawa, Yutaka Ohuchi, Kazuto Sekiuchi, Shiuji Saito, Katsuo Hatayama, Kaoru Sota: Sulfonanilide compounds. Taisho Pharmaceutical, Lorusso & Loud, December 5, 1989: US04885367 (8 worldwide citation)

Sulfonanilide compounds represented by the formula ##STR1## wherein R.sup.1 is a lower alkyl group or a trifluoromethyl group, R.sup.2 is a cycloalkylidenemethyl group, a group of the formula --A--R.sup.3 (wherein A is an oxygen atom, a sulfur atom, a sulfynyl group or a sulfinyl group and R.sup.3 i ...


2
Kazuyuki Tomisawa, Kazuya Kameo, Toru Matsunaga, Shiuji Saito, Yoshimoto Nakashima, Kaoru Sota: 3-benzoyl-2-mercaptopropionic acid derivatives. Taisho Pharmaceutical, Cushman Darby & Cushman, June 10, 1986: US04594197 (6 worldwide citation)

3-Benzoyl-2-mercaptopropionic acid derivatives represented by the general formula ##STR1## (wherein, X represents a hydrogen atom, a halogen atom, hydroxy group, a lower alkyl group or a lower alkoxy group, Y represents a hydrogen atom, a halogen atom, a lower alkyl group or a lower alkoxy group, Z ...


3
Kensei Yoshikawa, Shiuji Saito, Yohichi Shimazaki, Mariko Kashiwa, Katsuo Hatayama: 5-aminosulfonanilide compounds. Taisho Pharmaceutical, Lorusso & Loud, December 20, 1994: US05374764 (2 worldwide citation)

5-Aminosulfonanilide compounds represented by the formula: ##STR1## (wherein R is a hydrogen atom, a formyl group, an acetyl group, a propionyl group, an n-butyryl group, an n-valeryl group, an ethoxyoxalyl group, an n-propoxyoxalyl group, a methoxycarbonylacetyl group or a 3-ethoxycarbonylpropionyl ...


4
Kazuyuki Tomisawa, Kazuya Kameo, Toru Matsunaga, Shiuji Saito, Yoshimoto Nakashima, Kaoru Sata: Diphenylsulfide derivatives. Taisho Pharmaceutical, Cushman Darby & Cushman, September 17, 1985: US04541959 (1 worldwide citation)

Diphenylsulfide derivatives represented by the general formula ##STR1## wherein, X represents a hydrogen atom, a chlorine atom or a methyl group, and R represents a hydrogen atom or a lower alkyl group. These diphenyl sulfides reduce lipids such as cholesterols and triglycerides in the blood of mamm ...


5
Kensei Yoshikawa, Shiuji Saito, Yohichi Shimazaki, Mariko Kashiwa, Katsuo Hatayama: 5-aminoacetylaminosulfonanilide compounds. Taisho Pharmaceutical, Oblon Spivak McClelland Maier & Neustadt, May 28, 1996: US05521311

The present compounds represented by the formula: ##STR1## (wherein R.sup.1 is a phenyl group, a halophenyl group or a cycloalkyl group having 3 to 8 carbon atoms, R.sup.2 is a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 5 carbon atoms, R.sup.3 is a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 7 carbon ...


6
Masahiro Harada, Junko Takeda, Toshio Nakamura, Shiuji Saito: Substituted isoxazolylthiophene compounds. Taisho Pharmaceutical, Lorusso & Loud, March 12, 2002: US06355663

This invention provides a substituted isoxazolylthiophene compound represented by the formula


7
Kazuyuki Tomisawa, Kazuya Kameo, Toru Matsunaga, Shiuji Saito, Kaoru Sota: Benzoylpropionic acid derivatives. Taisho Pharmaceutical, Cushman Darby & Cushman, July 15, 1986: US04600540

Benzoylpropionic acid derivatives represented by the general formula ##STR1## (wherein R.sup.1 represents a hydrogen atom, a lower alkyl group or a benzyl group, R.sup.2 represents a lower alkyl group or a phenyl group, X represents a hydrogen atom, a halogen atom, a lower alkyl group, a lower alkox ...


8
Shiuji Saito, Hiroshi Ohta, Tomoko Ishizaki, Mitsukane Yoshinaga, Makoto Tatsuzuki, Yuji Yokobori, Yasumitsu Tomishima, Aki Morita, Yoshihisa Toda, Kimiko Tokugawa, Ayaka Kaku, Tomomi Murakami, Hiromitsu Yoshimura, Shingo Sekine, Takao Yoshimizu: Imine Compound. Taisho Pharmaceutical, Sughrue Mion Pllc, December 18, 2008: US20080312435-A1

An imine compound represented by the formula: wherein A represents a heterocyclic group; R1, R2, an R3 each represent a hydrogen atom, a halogen atom, a C1-10 alkyl group optionally substituted with an aryl group(s) substituted with a halogen atom(s), a C3-10 cycloalkyl group, a C1-6 haloalkyl group ...


9
Hideaki Amada, Daisuke Matsuda, Masahiro Bohno, Shiuji Saito, Ayako Bohno: Compound having tafia inhibitory activity. Taisho Pharmaceutical, September 1, 2011: US20110213143-A1

Provided are compounds having superior TAFIa inhibitory activity. Specifically, there are provided compounds represented by the following formula (I) or pharmaceutically acceptable salts thereof: wherein A is a benzene ring or a pyridine ring; X is the formula —(CH2)—, the formula —(CH2)2—, an oxyge ...


10