1
Yoshio Uchikata, Yoshifumi Hattori, Yoji Ara, Masashi Kitani, Etsurou Suzuki, Toshihide Wada, Hiromitsu Hirabayashi, Hideo Saikawa, Masami Kojima, Tadashi Hanabusa, Kenji Kawano, Koichi Tanno, Tetsuyo Ohashi, Toshihiko Bekki, Kenji Aono, Masaharu Ikado: Ink jet recording apparatus and method for releasably mounting ink jet recording head and separable ink tank. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, April 30, 1996: US05512926 (54 worldwide citation)

An ink jet recording apparatus comprises an ink tank containing ink; a recording head for performing recording by selectively ejecting ink; a mounting portion for mounting the ink tank and the recording head; a liquid passage coupling portion provided on either or both of the ink tank and the record ...


2
Yoshio Uchikata, Yoshifumi Hattori, Yoji Ara, Masashi Kitani, Etsurou Suzuki, Toshihide Wada, Hiromitsu Hirabayashi, Hideo Saikawa, Masami Kojima, Tadashi Hanabusa, Kenji Kawano, Koichi Tanno, Tetsuyo Ohashi, Toshihiko Bekki, Kenji Aono, Masaharu Ikado: Replaceable ink tank. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, July 9, 1996: US05534899 (39 worldwide citation)

An ink jet recording apparatus comprises an ink tank containing ink; a recording head for performing recording by selectively ejecting ink; a mounting portion for mounting the ink tank and the recording head; a liquid passage coupling portion provided on either or both of the ink tank and the record ...


3
Hirofumi Hirano, Koh Hasegawa, Hiroyuki Inoue, Toshihiko Bekki, Masaharu Ikado: Automatic sheet feeding apparatus. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, January 23, 1996: US05485991 (39 worldwide citation)

The present invention provides an automatic sheet feeding apparatus comprising sheet supporting means for supporting a plurality of sheets, sheet supply means for feeding out the sheets supported by the sheet supporting means, separation means for separating the sheets one by one by abutting the she ...


4
Hitoshi Sugimoto, Hirofumi Hirano, Yoji Ara, Masaharu Ikado: Suction recovery device and ink jet recording apparatus using the device. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, February 10, 1998: US05717444 (29 worldwide citation)

A suction recovery device of ink jet recording apparatus comprises a cap which can contact with or separate from a face formed with discharge ports for recording by discharging the ink, the cap communicating to a suction system for performing the suction recovery through the discharge ports via the ...


5
Yoshio Uchikata, Yoshifumi Hattori, Yoji Ara, Masashi Kitani, Etsurou Suzuki, Toshihide Wada, Hiromitsu Hirabayashi, Hideo Saikawa, Masami Kojima, Tadashi Hanabusa, Kenji Kawano, Koichi Tanno, Tetsuyo Ohashi, Toshihiko Bekki, Kenji Aono, Masaharu Ikado: Ink jet recording apparatus and a method for installing ink jet recording head. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, June 6, 2000: US06070975 (22 worldwide citation)

An ink jet recording apparatus comprises an ink tank containing ink; a recording head for performing recording by selectively ejecting ink; a mounting portion for mounting the ink tank and the recording head; a liquid passage coupling portion provided on either or both of the ink tank and the record ...


6
Tetsuyo Ohashi, Yoshio Uchikata, Masaharu Ikado: Ink jet recording apparatus with support for recording head carriage. Canon Kabushiki Kashia, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, June 29, 1999: US05917518 (15 worldwide citation)

A recording apparatus includes a carriage for carrying a recording head cartridge for effecting recording, and for conveying the recording head cartridge; and a guide for guiding the carriage within a range in which the carriage is conveyed. The carriage includes a slider slidable along the guide, a ...


7
Masaharu Ikado, Yoji Ara: Ink jet recording apparatus and pump mechanism for use therewith. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, October 18, 1994: US05357275 (13 worldwide citation)

A pump mechanism of an ink jet recording apparatus comprises a pump having a suction portion for sucking from a sucked member, said pump switching between the suction and non-suction operation of the suction portion by a reciprocating motion of a piston within a cylinder, without having a valve, a c ...


8
Masaharu Ikado: Color ink jet printing apparatus having a wiper suited for differing color ink properties. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, March 11, 1997: US05610641 (12 worldwide citation)

In an ink jet apparatus of the type which includes an ink jet head having a plurality of ejection openings for ejecting ink and adapted to print by ejecting ink from the ejection openings onto a print material, a carrying device carrying the ink jet head and provided such that it is movable in main ...


9
Naoji Otsuka, Hiromitsu Hirabayashi, Atsushi Arai, Hirofumi Hirano, Kentaro Yano, Hitoshi Sugimoto, Masaharu Ikado: Ink jet recording head and ink jet recording apparatus provided with the recording head. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, January 20, 1998: US05710580 (7 worldwide citation)

An ink jet recording head mountable in a recording apparatus, provided with a cleaning member capable of cleaning the ink discharging port formation surface of the recording head for discharging ink, in which there is provided for the ink jet recording head a concavity or a plurality of concavities ...


10
Masaharu Ikado, Makoto Kashimura, Hirofumi Hirano: Recovery mechanism and an ink jet recording apparatus using the recovery mechanism. Canon Kabushiki Kaisha, Fitzpatrick Cella Harper & Scinto, March 16, 1999: US05883645 (5 worldwide citation)

Ink jet recording apparatus including a carriage having a mounting portion for an ink jet recording head for performing recording on a recording medium by ejecting ink from the ink discharging ports to allow the ink jet recording head to travel in given directions, and a recovery mechanism for preve ...