1
Jui Yun Fan, Hui Lin Lu, Howard Huang, Zheng Wei Wu: Circuit board and manufacturing method thereof. Wistron Corporation, Jianq Chyun IP Office, February 23, 2016: US09271404

A circuit board includes a circuit board plate, a conductive ring, a solder mask and at least one insulating pad. The circuit board plate includes a surface and a conductive through hole passing through the surface and the circuit board plate, wherein the conductive through hole have a conductive la ...


2
Jui Yun Fan, Hui Lin Lu, Howard Huang, Zheng Wei Wu: Circuit board and manufacturing method thereof. Wistron Corporation, Jianq Chyun IP Office, January 17, 2017: US09549466

A circuit board includes a circuit board plate, a conductive ring, a solder mask and at least one insulating pad. The circuit board plate includes a surface and a conductive through hole passing through the surface and the circuit board plate, wherein the conductive through hole have a conductive la ...