1
Cong Fengwu, Han Jianguo, Gao Weiyu, Yu Liquan: Heat resistant steel for grate plate of chain grate machine. Anshan Iron &amp, Steel Group Mining, kong jinman, November 2, 2011: CN201010157343

The invention particularly relates to heat resistant steel for grate plates of a chain grate machine, which belongs to the technical field of heat resistant steel in the industry of steel metallurgy and casting. The heat resistant steel comprises, by weight, C 0.25% to 0.35%, Si 1.25% to 1.75%, Cr 2 ...


2
Cong Fengwu, Han Jianguo, Liu Changqing, Sun Jiaqing, Yu Liquan, Gao Weiyu, Yang Shuguang: High manganese steel with ultra-high strength, high impact resistance and high abrasion resistance. Anshan Iron &amp, Steel Group Mining, kong jinman, November 2, 2011: CN201010173583

The invention belongs to the technical field of high manganese steel in steel metallurgy casting industry, and especially relates to a high manganese steel with ultra-high strength, high impact resistance and high abrasion resistance. The high manganese steel comprises ingredients of, by weight perc ...