1

2
Abudu Shalamu
Cui Chunliang, Abudushalamu, Lei Jianhua, Zhang Jianghui, Yang Jing, Li Gang: Process for producing lamination mould of laminated filter by electrocasting method. Xinjiang Institute of Water Resources and Hydraulic Power, bai zhibin, February 16, 2011: CN201010534331

The invention discloses a process for producing a lamination mould of a laminated filter by an electrocasting method. The method consists of the following steps of: (1) preparing a lamination master mould, namely manufacturing the lamination master mould from organic glass; (2) electrocasting the la ...


3
Abudu Shalamu
GAO JIANXIN, QI YINXIN, ZHANG JIANGHUI, ZHANG MINGYI, SHA LAMU, LIU YUFU, GUO JIN, GENG FANKUN, SUN JUAN, HUA YONGHUI, KE CHUNGUANG, BA YIN, CUI XIAOHONG, YIN HUI: [ZH] 一种多功能低功耗节水灌溉装置及其系统, [EN] Multi-functional low-power-consumption water-saving irrigation device and system. XINJIANG INSTITUTE OF WATER RESOURCES AND HYDRAULIC POWER, guo guanhou, May 13, 2015: CN133685386

[EN] The invention relates to a multi-functional low-power-consumption water-saving irrigation device and system. The irrigation device comprises a solar electricity supplying device, a pressure sensor, a humidity sensor, a long-range control terminal, a flow meter and an electric valve, wherein the ...


4
Abudu Shalamu
GAO JIANXIN, QI YINXIN, HE JIANCUN, ZHANG MINGYI, SUN JUAN, GENG FANKUN, LIU YUFU, GUO JIN, KE CHUNGUANG: [ZH] 能够自动放平和直立的太阳能板支撑装置, [EN] Solar panel supporting device capable of being automatically placed flatly and erected. XINJIANG INSTITUTE OF WATER RESOURCES AND HYDRAULIC POWER, guo guanhou, April 29, 2015: CN133571867

[EN] The invention discloses a solar panel supporting device capable of being automatically placed flatly and erected. The solar panel supporting device comprises a solar panel stand rod, a stand rod fixing frame and a control mechanism controlling the solar panel stand rod to rotate around a connec ...


5

6

7

8
Zhang Shengjiang, Cao Wei, Jia Zila, Lu Zhenlin: Automatic opening and closing water storage bag. Xinjiang Institute of Water Resources and Hydraulic Power, January 19, 2011: CN201010256426

The invention discloses an automatic opening and closing water storage bag for a stored-flow separation type irrigation mode, which comprises a water inlet pipe (1), an automatic opening and closing valve (2), an irrigation water inlet (3), a water storage bag (4), an exhaust hole (5), an exhaust ho ...


9

10