1
Lin Jiannong, Wei Ming, Liang Yongchang, Xie Liangfa, Li Tao, Guo Tong, Zhao Xiangzheng, Ren Rong, Li Hongwen, Lu Jianhui, Wang Xuezhi, Chen Yaohui, Liu Lixiang, Zhang Haijun, Yin Guojun: Electric furnace smelting method for low-carbon low-silicon steel. Wuyang Iron &Amp Steel, chengao, January 2, 2008: CN200610018009

The invention relates to an electric furnace smelting method of low-carbon and low-silicon steel, which comprises the following steps: (1)melting with the electric furnace, plugging the hole of the electric furnace steel-tapping hole with magnesite (the dominant pool quantity of upper furnace is les ...


2
Ye Jianjun, Liu Xinmin, Chang Yuefeng, Liang Yongchang, Xie Liangfa, Cui Qiang, Zhao Wenzhong, Guo Tong, Lin Jiannong, Zhao Quanqing, Wu Yongbin, Wang Peiyu, Wu Jianpeng, Wang Jiuqing, Tian Miao: Steel plate with low welding crack sensitivity and production method thereof. Wuyang Iron &Amp Steel, chengao, January 2, 2008: CN200610018010

The invention discloses a low-welding crack sensitivity steel board and manufacturing method, which comprises the following parts: not more than 0.07% C, 0.15-0.40% Si, 1.00-1.60% Mn, not more than 0.015% P, not more than 0.010% S, not more than 0.30% Cu, not more than 0.50% Ni, not more than 0.30% ...


3
Ye Jianjun, Lin Mingxin, Liang Yongchang, Xie Liangfa, Lu Yuezhang, Zhao Quanqing, Li Tao, Liu Xinmin, Zhao Wenzhong, Guo Tong, Lin Jiannong, Wu Yongbin, Li Hongwen, Cui Qiang, Wang Peiyu, Wu Jianpeng, Wang Jiuqing, Tian Miao: Easy-weld hardening high-strength steel plate and production method thereof. Wuyang Iron &Amp Steel, chengao, January 2, 2008: CN200610018011

The invention relates to an easily welded, hardened and tempered high-intensity steel plate and its producing method, which comprises the following part: C<=0.15%, 0.15%-0.50% Si, 0.80%-1.80% Mn, P<=0.02%, S<=0.01%, Mn<=0.6%, Nb<=0.07%, B<=0.003%, Ni<=1.20%, Cr<=0.80%, Ti<=0.03%, V<=0.08%, the rest ...


4
Liu Wenxiao, Guo Tong, Lin Jiannong, Li Jingtao, Liu Sheng, Chang Yuefeng, Xie Liangfa, Wei Ming, Zhao Xiangzheng, Ren Rong, Lu Jianhui, Chen Yaohui, Liu Lixiang, Wang Xuezhi: Electric furnace smelting method for high-grade pipe line steel. Wuyang Iron &Amp Steel, chengao, January 2, 2008: CN200610018012

The invention relates to a electric furnace smelting method of the high-grade pipe line steel, which comprises the following steps: proportioning 60%-70% hot iron, 5%-10% iron, 15%-30% scrap steel and 5%-20% sponge iron; smelting the proportioned material in the electric stove( the smelting cycle is ...


5
Liang Yongchang, Xie Liangfa, Wei Ming, Zhao Wenzhong, Guo Tong, Li Yuqian, Zhang Huahong, Lin Jiannong, Zhao Quanqing, Zhao Xiangzheng, Song Xiangqian, Liu Lixiang, Hou Caixia, Lu Jianhui: High strength steel plate for big thickness tall building structure and production method thereof. Wuyang Iron &Amp Steel, chengao, December 17, 2008: CN200710054569

The invention relates to a steel plate with high intensity and used in construction structures of high buildings with large thickness and a production method thereof. The steel plate of the invention consists of the following components according to weight percentage: less than or equal to 0.20 perc ...


6

7

8

9

10