1
Feng Wei, Zhengliang Ye, Jun Gao, Chongnian Luo, Dekun Li, Jianming Chen, Yonghong Zhu, Junfeng Xiong, Xiaoli Zheng, Guangming Zhang, Ying Zhao: L., the compositions comprising said extracts, the preparing process and application thereof, Extracts of. Tasly Pharmaceutical Group, Evan Law Group, January 29, 2013: US08361515 (2 worldwide citation)

The present invention relates to plant extracts, specifically, the extracts of Chinese medicine Chenopodium ambrosioides L. and the composition comprising thereof. The extracts of Chinese medicine Chenopodium ambrosioides L. are prepared by conventional methods for the extraction of volatile oil, an ...


2
Xijun Yan, Naifeng Wu, Zhixin Guo, Zhengliang Ye, Yan Liu: Herbal composition for angina pectoris, method to prepare same and uses thereof. Tasly Pharmaceutical Group, Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner, July 16, 2013: US08486464 (1 worldwide citation)

This invention provides compositions comprising extracts of Radix Salviae Miltiorrhizae, Radix Notoginseng and Borneol. Said compositions comprise notoginsenoside R1 and ginsenoside Rg1 which are active components for therapeutic applications. This invention also provides a method of preparation of ...


3
YAN XIJUN, WU NAIFENG, GUO ZHIXIN, YE ZHENGLIANG, LIU YAN: COMPOSITION POUR LE TRAITEMENT DE MALADIES DU COEUR ET METHODE DE PREPARATION ET UTILISATIONS DE CETTE COMPOSITION, COMPOSITION FOR HEART DISEASE, METHOD TO PREPARE SAME AND USES THEREOF. TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL, TASLY PHARMACEUTICAL GROUP, SHAPIRO COHEN, January 13, 2015: CA2436469 (1 worldwide citation)

This invention also provides a composition comprising herb extracts from raw herbs of 80.0-97.0% Radix Salviae Miltorrhizae, 1.0-19.0% Panax Notoginseng and 0.1-1.0 Borneol. This invention provides a preparation method comprising steps of: (1) obtaining an appropriate amount of smashed Radix Salviae ...


4
SUN HE, ZHOU SHUIPING, ZHANG LANLAN, HUANG ZHIJUAN, SONG ZHAOHUI: CAPSULE DE COMPRIMÉ LINGUAL COMPLEXE À BASE DE DANSHEN, KAPSEL FÜR EINE KOMPLEXE DANSHEN-TROPFEN-PILLE, CAPSULE OF COMPLEX DANSHEN DROP PILL. TASLY PHARMACEUTICAL GROUP, January 2, 2013: EP2540285-A1 (1 worldwide citation)

A capsule of compound danshen dripping pills are disclosed. The color of the capsule's shell is orange, yellow, green or blue and all of these colors are in the wavelength range of 446 1/4 620 nm.


5
He Sun, Shuiping Zhou, Lanlan Zhang, Zhijuan Huang, Zhaohui Song: Capsule of compound danshen dripping pills. Tasly Pharmaceutical Group, Nixon Peabody, December 8, 2015: US09205123

A capsule of compound danshen dripping pills are disclosed. The color of the capsule's shell is orange, yellow, green or blue and all of these colors are in the wavelength range of 446-620 nm.


6
Jingyan Han, Jun Guo, Jiying Yang, Yu Zhang, Mingxia Wang, Yuying Liu: Traditional Chinese drug comprising Danshen extracts and Sanqi extracts and use thereof. TASLY Pharmaceutical Group, Nixon Peabody, May 19, 2015: US09034398

The present invention discloses a traditional Chinese drug consisting of Danshen extract and Sanqi extract, the pharmaceutical composition comprising the above traditional Chinese drug as an active component and the use thereof. The traditional Chinese drug consists of Danshen extract and Sanqi extr ...


7
Zhengliang Ye, Yonghong Zhu, Ying Zhao, Dekun Li, XiaoLi Zheng, Chongnian Luo, Feng Wei, GuangMing Zhang, JianMing Chen, Jun Gao, JunFeng Xiong: L., the compositions comprising said extracts, the preparing process and application thereof, Extracts of. Tasly Pharmaceutical Group, Evan Law Group, November 19, 2013: US08586108

The present invention relates to plant extracts, specifically, the extracts of Chinese medicine Chenopodium ambrosioides L. and the composition comprising thereof. The extracts of Chinese medicine Chenopodium ambrosioides L. are prepared by conventional methods for the extraction of volatile oil, an ...


8
Xiaolin Tong, Yonghong Zhu, Shuiping Zhou, Xiuhui E, Shuangming Wang, Zhongting Xia: Pharmaceutical composition for treating diabetes and its process for preparation. Tasly Pharmaceutical Group, Ladas & Parry, January 28, 2014: US08637092

The present invention relates to methods for preparing a pharmaceutical composition for treating diabetes mellitus and the pharmaceutical composition prepared by the methods. The pharmaceutical composition of the present invention comprises extracts of the following crude drugs: 5-40 weight parts of ...


9
Boli Zhang, Hongcai Shang, Chen Yao, Baoyan Liu, Weiliang Weng, Yuxia Zhao, Guohua Dai, Xiumei Gao, Ming Ren, Junhua Zhang, Hongbo Cao, Jingyuan Mao, Xuejun Hu, Zhisheng Jin, Junping Zhang, Yiyu Cheng, Xijun Yan, Jiazhen Qu, Hui Wang, Hongjuan Xu, Wenke Zheng: Use of a Chinese medicine composition in preparing medicaments for treating secondary prevention of myocardial infarction. TASLY PHARMACEUTICAL GROUP, Nixon Peabody, December 15, 2015: US09211310

The present invention relates to a use of Chinese medicine composition in preparation of medicine for secondary prevention of myocardial infarction. Said Chinese medicine composition is prepared from a formula comprising the crude drugs by the following weight percentages: Radix Astragali 22.2%˜66.8 ...


10
Xijun Yan, Naifeng Wu, Kaijing Yan, He Sun, Zhixin Guo, Guoguang Zhu, Weiwei Liu, Libin Zhao, Ruizhi Luo: composition in preparing drugs for secondary prevention of coronary heart disease, Use of. TASLY PHARMACEUTICAL GROUP, Pergament Gilman & Cepeda, Milagros A Cepeda, Edward D Pergament, July 7, 2015: US09072745

Provided is the use of a Salvia Miltiorrhiza composition in preparing drugs for secondary prevention of coronary heart disease, and particularly the use of the Salvia Miltiorrhiza composition in preparing drugs for secondary prevention of stable angina type coronary heart disease and the reduction o ...