1

2

3
Yang Xiaojiang, Zhang Dayong, Geng Litang, Zhang Caidong, Liu Guangtao, Wang Feng, Li Junming, Zhou Xiaohong, Xi Xiaoli, Lu Bin, Cui Baomin, Wang Guangzhong, Ma Huizhu, Li Jingzhe, Liu Bing: Calcium treatment method for refining molten steel under vacuum. Tangshan Branch of Hebei Iron &amp, Steel, cao shumin, July 27, 2011: CN201110086612

The invention relates to a calcium treatment method for refining molten steel under vacuum, aims to reduce inclusions in molten steel, and belongs to the technical field of molten steel refining. The technical scheme is that: a ferro-silicon-calcium alloy is added in the vacuum refining process, whe ...


4
Kan Deli, Wang Ziran, Chang Jinbao, Liu Hongyi, Li Bo, Wei Guozeng, Wei Jun, Li Shuangwu, Li Zhanqing, Chen Tiejun, Sun Baoru, Li Xuemin: Ladle repair process of castable steel ladle bottom. Tangshan Branch of Hebei Iron &amp, Steel, cao shumin, November 2, 2011: CN201110165961

The invention relates to a ladle repair process of a castable steel ladle bottom, referred as a 'semidry' ladle repair process, and belongs to the technical field of metallurgical steel ladle repair. The invention adopts the technical scheme that the process comprises the following steps of: mixing ...


5
Zhou Guoping, Sun Li, Yu Shichuan, Liu Daliang, Gong Junjie, Liang Zhenwei, Liu Xiaochuan: Hot dip galvanizing product surface spangle state control method. Tangshan Branch of Hebei Iron &amp, Steel, cao shumin, January 25, 2012: CN201110263748

The invention discloses a hot dip galvanizing product surface spangle state control method. The method comprises the following steps of: hotly dipping a zinc liquid on the galvanizing raw material surface by using hot dip galvanizing production line so as to generate spangles; and realizing large, m ...


6
Gao Feng, Li Yidong, Sun Yu, Yu Shichuan, Zhang Hao, Liu Yinzhong, Zhang Naiqiang, Yao Yulin, Wang Wenyou, He Haiqing, Yin Yanan, Wang Zhiqiang, Du Hui, Hou Shengli, Wang Yingchun, Liang Zhenwei, Yu Shaoqing, Guo Shizhong, Zhao Lin: Method for solving problem of loop charging and drifting of production line of pickling-rolling coupled machine. Tangshan Branch of Hebei Iron &amp, Steel, cao shumin, January 5, 2011: CN201010266206

The invention relates to a sector segment actuating mechanism taking pressure as a control target, belonging to the technical field of continuous casting equipment in a metallurgy industry. The sector segment actuating mechanism comprises a displacement sensor, a hydraulic cylinder, a pressure senso ...


7
Liu Yuejie, Zhang Yiming, Dong Wenjin, Tian Xin, Zhao Jun, Meng Xianyi, Xia Junqi, Zhang Xiaoqiang, Li Ying: Desulfurization method for sintering flue gas by semi-dry process. Tangshan Branch of Hebei Iron &amp, Steel, cao shumin, December 22, 2010: CN201010261482

The invention discloses a desulfurization method for a sintering flue gas by a semi-dry process, belongs to the field of flue gas desulfurization technology, and aims to improve the efficiency of the desulfurization for the sintering flue gas by the semi-dry process. The method comprises the process ...


8
Yang Xiaojiang, Zhang Hongbo, Luo Qingmei, Yao Ruohua, Yang Jie, Xu Zhirong, Wang Bin, Shang Xiaodong, Gao Aiguo, Zhao Tiecheng, Song Xiaoguang, Li Hui, Gao Donghua, Shen Bing, Wang Zhanguo: Crystallizer thermography real-time display method based on multirow actual measurement thermocouple temperature. Tangshan Branch of Hebei Iron &amp, Steel, cao shumin, January 12, 2011: CN201010285828

The invention relates to a crystallizer thermography real-time display method based on multirow actual measurement thermocouple temperature, which belongs to the technical field of continuous casting. The method comprises the following steps of (1) distributing at least four rows of thermocouples on ...


9
Qi Changfa, Wei Huanjun, Wang Xiaohua, Guo Jian, Sun Xiaonan, Jia Huishu: Method for displaying metallurgical structure of ultralow-carbon cold roll annealed interstitial-free steel. Tangshan Branch of Hebei Iron &amp, Steel, zhou xiaoping cao shumin, March 9, 2011: CN201010525185

The invention relates to a method for displaying the metallurgical structure of ultralow-carbon cold roll annealed interstitial-free steel, which belongs to the technical field of physical detection. The invention is used for realizing the aims of clear display and easy operation of the metallurgica ...


10
Qi Zhangfa, Song Haiwu: Experimental method for detecting hot-charging brittleness of steel. Tangshan Branch of Hebei Iron &amp, Steel, cao shumin, July 13, 2011: CN201010599472

The invention relates to an experimental method for detecting the hot-charging brittleness of steel, and belongs to the technical field of technological property detection of steel in iron and steel metallurgy. The experimental method comprises the following steps: (1) cutting a casting blank or rol ...