1
Robert C Szymborski, Kenneth D Gjerde Jr, Jeffrey D Mullin, Shawn P Finnegan, Tracy Clark, Lonnie J Helgeson: Apparatus for analyzing communication networks. Network Communications Corporation, Dorsey and Whitney, June 9, 1992: US05121342 (103 worldwide citation)

A handheld, battery operated network testing device uses disk loaded software, programmable gate arrays, and digital signal processing to selectively configure the device for a full range of analog and digital testing modes in a variety of communications protocols, including T-1 full duplex drop and ...


2
Nan Xinsheng, Zhang Zhongping, Cai Qingyu, Wang Changling, Wang Jingyu, Gu Jinshan, Ma Hongbing, Xie Ying, Feng Yi, Bi Meng: CE configuration method and CE configuration system of mobile communication equipment. China United Network Communications Corporation, Qi Jianguo, Liang Hui, January 13, 2010: CN200910090163

The invention relates to a CE configuration method and a CE configuration system of mobile communication equipment. The method comprises the following steps: 1. obtaining a business capacity requirement to be configured and dividing the capacity requirements which correspond to various businesses in ...


3
Zhang Zhongping, Wang Changling, Wang Jingyu, Cai Qingyu, Gu Jinshan, Ma Hongbing, Chen Guoli, Yang Jianjian, Feng Jianmin, Long Qingliang, Guo Shengli, Shi Wenxiang, Cai Zilong, Wei Qun, Chen Wanjun: Method and system for realizing business migration among radio network controllers (RNC) of different manufacturers. China United Network Communications Corporation, Qi Jianguo, Liang Hui, January 13, 2010: CN200910090213

The invention relates to a method and a system for realizing business migration among radio network controllers (RNC) of different manufacturers. The method comprises the following steps: 1. dividing a business into a R99 real-time business, a R99 non-real time business, a high speed downlink packet ...


4
Jia Baojun, An Gang, Cheng Lei: Set-top box (STB) file uploading methods, STB file uploading device and STB file uploading system based on internet protocol television (IPTV). China United Network Communications Corporation, Cang Jianmeng, January 13, 2010: CN200910090425

The invention relates to set-top box (STB) file uploading methods, an STB file uploading device and an STB file uploading system based on an internet protocol television (IPTV). One method comprises the following steps: calling a file access program of an STB operation system to read a file to be up ...


5
Cheng Lu, Tang Xiongyan, Li Shengyi, Huang Wenli, Zhang Chengyan: Method and system for changing terminal service and network management platform. China United Network Communications Corporation, Cang Jianmeng, January 27, 2010: CN200910090594

The embodiment of the invention discloses a method and a system for changing terminal service and a network management platform. The method for changing terminal service comprises the following steps: receiving a service change list of service change requests used for identifying a terminal, wherein ...


6
Huang Xiaoming, Fu Qiang, Lu Xiaoyang, Wang Jianquan, Li Xinzhong, Wang Baohua, Cai Yihong, Sun Lei, Lin Xiantian: Multi-signal passive intermodulation test equipment. Guangdong Branch China United Network Communications Corporation, Comba Telecom Systems, September 12, 2012: CN201210140844

The invention discloses multi-signal passive intermodulation test equipment, which comprises a signal generator, a power amplifier, a combiner, a splitter, a coupler and a control module, wherein the signal generator is used for generating signals of at least two frequency bands; the power amplifier ...


7
Huang Xiaoming, Chen Xudong, Li Wei, Wan Qibin, Gan Hongwen, Wang Zhiyong, Chen Tao, Wang Bo: Multi-band and multi-signal mixed inter-modulation interference analyzer and analyzing method thereof. Guangdong Branch China United Network Communications Corporation, Wuhan Hongxin Telecommunication Technologies, lu li, September 12, 2012: CN201210123224

The invention relates to an interference analyzer and an analyzing method thereof, in particular to a multi-band and multi-signal mixed inter-modulation interference analyzer and an analyzing method thereof. The multi-band and multi-signal mixed inter-modulation interference analyzer comprises four ...