1
Gan Xiuqin, He Huyi, He Zhangjie, Hu Bo, Li Yanying, Lu Liuying, Mo Runxiu, Ning Xiucheng, Shen Zhangyou, Wei Benhui, Wei Guangpo, Wu Yanyong, Yu Jian: Method for planting dryland crops by crashing soil. Institute of Cash Crops, Guangxi Zhuang Autonomous Region Academy of Agricultural Sciences, Deng Xiaoan, July 21, 2010: CN201010125942

The invention discloses a method for planting dryland crops. A rotavator is utilized to deeply loosen and crash the soil in furrows so as to crash the loose soil in a cultivated layer and plough sole and make a portion of foreign soil in the plough sole rise up to be naturally mixed with the soil in ...


2
Wu Zhiming, Xie Xiaoliang, Chen Jinfeng, Wang Yuhai, Wen Chunxiu, Liu Ming, Tian Wei, Zhou Qiaomei, Dong Wenqi: Anti-aphides gene PPA, preparation thereof and protein encoded thereby. Institute of Cash Crops of Hebei Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Wang Qi, August 5, 2009: CN200910073815

The invention belongs to the preparation of a novel gene, and more particularly relates to an aphid-resistant gene (PPA) and a preparation thereof and a protein using the aphid-resistant gene for coding. The 5' end of TCTAGAATGGCCTCCAAGCTCCTCCTC and the 3' end of CCCGGGC TACGCGGCAATTGGGCGCTT are tak ...


3
Pan Xiuqing, Wu Yanrong, Zhao Chunwu, Gao Xiurui, Geng Baojin, Li Bing: Sparse planting and pruning method for producing eggplants in winter. Institute of Cash Crops Haafs, wang qi, January 19, 2011: CN201010255221

The invention belongs to cultivation of vegetable crops, and specifically relates to a sparse planting and pruning method for producing eggplants in winter. The method comprises the following steps: sparse planting, four-trunk pruning, cultivation with a lifting rope and the like. The method solves ...


4

5
YU BOCHENG, XIAO YING, LIU ZHONGSHAN, LIU HUAJUN, GAO WEISHI: [ZH] 一种适用于农业植保同时喷火和喷水的灭虫装置, [EN] Deinsectization device suitable for agricultural plant protection for simultaneously flaming and spraying water. INSTITUTE OF CASH CROPS XINJIANG ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, June 3, 2015: CN137677814

[EN] The invention discloses a deinsectization device suitable for agricultural plant protection for simultaneously flaming and spraying water. The deinsectization device comprises a storage chamber, a conveying pipe, an ejection control assembly and a shower nozzle, wherein the storage chamber cons ...


6
WU YANRONG, PAN XIUQING, GAO XIURUI, LI BING, ZHANG JINGJING, HUO HAIMING, LYU WANMING: [ZH] 一种茄子不搭架换头整枝方法, [EN] Eggplant head regeneration and pruning method without putting up frame. INSTITUTE OF CASH CROPS HEBEI ACADEMY OF AGRICULTURE AND FORESTRY SCIENCES, yang qinxiang dong jinguo, June 3, 2015: CN137676053

[EN] The invention discloses an eggplant head regeneration and pruning method without putting up a frame. The method includes: using a 2-3 stem pruning method before the fourth fruit of eggplants, that is to say, reserving one lateral bud below the first fruit of the eggplants to form 2-stem branche ...


7
LI CHENGYE, LIU HUAJUN, BAI XIAOSHAN, LIN MING, PAN JINGHAI, CHEN YOUQIANG, WANG JUAN, YU BOCHENG, WANG JUNDUO, ZHAO QIBO, LEI ZHONGHUA, SHI BIXIAN, SHA HONG, GAO HUAILI: [ZH] 一种有机甜菜的栽培方法, [EN] Organic beet culture method. INSTITUTE OF CASH CROPS XINJIANG ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, May 27, 2015: CN137657563

[EN] The invention provides an organic beet culture method, and relates to the field of agricultural culture. The method can meet the requirement of no pollution of organic beet, and can improve the quality and the yield of the organic beet. The method comprises the following steps that best land is ...


8
DAI SUYING, CAO YANPO, DAI PENG: [ZH] 一种绿芦笋密植矮化高产栽培方法, [EN] Green asparagus close planting dwarfing high-yield cultivation method. INSTITUTE OF CASH CROPS HEBEI ACADEMY OF AGRICULTURE AND FORESTRY SCIENCES, chen jianmin dong jinguo, August 13, 2014: CN107132992

[EN] The invention relates to a green asparagus close planting dwarfing high-yield cultivation method, and belongs to the field of plant cultivation. The method is mainly used for improving the yield of green asparagus after field planting is carried out for two to five years. According to the metho ...