1
Gan Xiuqin, He Huyi, He Zhangjie, Hu Bo, Li Yanying, Lu Liuying, Mo Runxiu, Ning Xiucheng, Shen Zhangyou, Wei Benhui, Wei Guangpo, Wu Yanyong, Yu Jian: Method for planting dryland crops by crashing soil. Institute of Cash Crops, Guangxi Zhuang Autonomous Region Academy of Agricultural Sciences, Deng Xiaoan, July 21, 2010: CN201010125942

The invention discloses a method for planting dryland crops. A rotavator is utilized to deeply loosen and crash the soil in furrows so as to crash the loose soil in a cultivated layer and plough sole and make a portion of foreign soil in the plough sole rise up to be naturally mixed with the soil in ...


2
Liao Shichun, Zeng Tao, Wei Qiaoxian, Lin Rengong: Citrus greening disease extinguishing agent. Institute of Botany Protection, Guangxi Zhuang Autonomous Region Academy of Agricultural Sciences, Huang Yongjiao, December 2, 2009: CN200910114188

The invention discloses a citrus greening disease extinguishing agent. The extinguishing agent is a mixture obtained by using sterile chemical herbicide glyphosate as a raw material and adding certain amount of efficient and low-toxic organic pesticide (such as imidacloprid) into the raw material. T ...


3
Liao Shichun, Zeng Tao, Wei Qiaoxian: Potentiating agent of plant source pesticides. Institute Of Botany Protection, Guangxi Zhuang Autonomous Region Academy Of Agricultural Sciences, huang yongjiao, January 28, 2009: CN200810073777

The invention relates to phytochemical pesticide synergistic agent. The pesticide synergistic agent takes compositae ill weeds eupatorium adenophorum as raw material. The eupatorium adenophorum is dipped in definite organic solvents for 7 to 10 days, and then is squeezed to get extract which contain ...


4

5
Wen Dongqiang, Chen Haibin, Tian Xinzhou, Lin Dechun, Qin Chuxian, Ning Xiucheng, Liao Fanzhen, Chen Qingxin, Yan Fujian: Cold storage water defrost and defrosting water as well as defrosting water recycle apparatus. Guangxi Zhuang Autonomous Region Academy Of Agricultural Sciences, surui, November 12, 2008: CN200710143693

The invention discloses a device of cold-storage water defrosting and deforesting water and foresting water reusing, which relates to the technical field of cold-storage defrosting. The supply pipe of tap water and a cut-off valve, the cut-off valve and a water-carrying pipe, the water-carrying pipe ...


6
Li Changbao, Wu Xuehui, Sun Jian, Li Li, You Xiangrong, He Quanguang, Zhang Ezhen, Liao Fen, Li Zhichun: Siraitia grosvenorii seed oil microcapsule powder and preparation method thereof. Institute of Agro products Processing Science and Technology Guangxi Zhuang Autonomous Region Academy of Agricultural Sciences, zhang zhisheng, June 20, 2012: CN201110371579

The invention discloses siraitia grosvenorii seed oil microcapsule powder and a preparation method thereof. The siraitia grosvenorii seed oil microcapsule powder mainly comprises raw materials according to a certain weight part ratio, wherein the raw materials comprise beta-cyclodextrin, acacia gum, ...


7
Sun Jian, Li Changbao, You Xiangrong, Li Li, He Quanguang, Liao Fen, Li Zhichun, Zhang Ezhen, Huang Maokang: Lichee natural coating antistaling agent and its preparation method. Guangxi Zhuang Autonomous Region Academy of Agricultural Sciences Agriculture Produce Processing Research Institute, zhang zhisheng, March 28, 2012: CN201110371631

The invention discloses a lichee natural coating antistaling agent which is characterized in that the coating antistaling agent comprises an antistaling agent A and an antistaling agent B. The antistaling agent employs fresh-keeping components of chitosan, citric acid, natamycin, tea polyphenol, asc ...


8
Li Yangrui, Tan Hongwei, Yang Litao, Wu Zhiyong, Chen Qianlin: Method for making dry powder of concentrated molasses alcohol fermentation liquid. Guangxi Zhuang Autonomous Region Academy of Agricultural Sciences, weng jianhua, June 20, 2012: CN201110308137

The invention discloses a method for making dry powder of concentrated molasses alcohol fermentation liquid and is characterized in that the method comprises the following steps of: mixing a concentrate of molasses alcohol fermentation liquid having a concentration of 50 to 60 Baume degree with rice ...


9
Wu Daidong, Wei Shaolong, Li Xiaoquan, Wu Zongli, Mou Haifei, Li Nailiu, Yao Ning, Zou Yu, Lin Guimei: High-vertical-rack grape cultivation method. Guangxi Zhuang Autonomous Region Academy of Agricultural Sciences Biotechnology Research Institute, Guangxi Vegetable Tissue Culture, Luocheng Mulam Autonomous County Fruit Production Administration, huang jiuhua, March 28, 2012: CN201110269257

The invention discloses a high-vertical-rack grape cultivation method, which comprises the following steps that after young shoots grow out of a grape seedling, a robust shoot is selected, guided and tied on a vertical bar and is used as a trunk to cultivate, and when the trunk grows to an extent ex ...


10
He Tieguang, Wang Aiqin, Lu Shengxian, Li Yangrui, Wang Canqin, Tang Sheng, Dong Wenbin, Wei Zhuyang, Huang Daoping, Gong Mingxia, Zhao Kun: Method for establishing high-performance liquid chromatography (HPLC) fingerprint of Guangxi dendrobium candidum wall. ex lindl and standard fingerprint of Guangxi dendrobium candidum wall. ex lindl. Institute of Vegetable Protection of Guangxi Zhuang Autonomous Region Academy of Agricultural Sciences, huang yongjiao, February 23, 2011: CN201010298226

The invention discloses a method for establishing a high-performance liquid chromatography (HPLC) fingerprint of Guangxi dendrobium candidum wall. ex lindl, which comprises the following steps of: moisturizing dendrobium candidum wall. ex lindl powder with 10 percent ammonia water; performing reflux ...